هيئت علمي و كارشناسان

هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده حج و زیارت
 
نام و نام خانوادگی گروه پست الکترونیک
حسن ترکاشوند کلام و معارف hasantorkashvand@yahoo.com
جواد جعفری کلام و معارف javad1350jafari@gmail.com
داوود حسینی اخلاق و اسرار  
مجتبی حیدری اخلاق و اسرار mojtabaheidari50@yahoo.com
غلامرضا رضایی کلام و معارف farhange1388@yahoo.com
محمود سامانی تاریخ و سیره mahmud.samani@gmail.com
رضا عندلیبی فقه و حقوق rezaandalibi@yahoo.com
محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم) تاریخ و سیره m.bahraloloom@gmail.com
حمید کمالی اردکانی فقه و حقوق hamidkml351@gmail.com
محمدسعید نجاتی تاریخ و سیره nejati13@chmail.ir
حافظ نجفی اخلاق و اسرار hnk317@yahoo.com
مهدی نکویی سامانی کلام و معارف mehdii_38@yahoo.com
     
 * با کلیک روی نام هر یک از افراد، صفحه شخصی آنها نمایش داده می شود