سیدمحمود سامانی

سیدمحمود سامانی

سید محمود ساماني
سمت: عضو گروه تاريخ و سيره
تولد: ۱۳۴۴
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن اسلامی؛ دکترای تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی
موضوع پايان نامه
کارشناسی ارشد: چگونگی اداره ایران در دوره بنی امیه
دکتری: امارت شرفا بر حرمین شریفین از آغاز تا پایان ممالیک
همکاری با مراکز و نهادها
- مدیر گروه تاریخ و اعلام دانشنامه حج و حرمین شریفین (1388 تا 1392)
- دبیر گروه تاریخ مدرسه عالی امام خمینی جامعة المصطفی (1383)
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- مناسبات اهل بیت (علیهم السلام) با ایرانیان، قم، ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.
- صحابه ایرانی پیامبر (ص) و دیگر مسلمانان ایرانی تبار در عصر نبوی، تهران، نشر مشعر، 1393.
- مشورت در سنت و سیره پیشوایان، قم،‌پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
- فرهنگ ایثار در اسلام و راهکارهای ترویج آن در جامعه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، 1391.
- نقش زنان در تاریخ اسلام، قم، نشر مشعر، 1390.
- مقتل جامع سیدالشهداء، با همکاری دیگران، قم، موسسه امام خمینی، 1390.
- امام حسین و قرآن، با همکاری دیگران، قم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ بوستان کتاب، 1384.
ب: مقاله
- «دانش نسب شناسی با تکیه بر نقش شیعیان امامی»، فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 3، تابستان 1390.
- «آثار تربیتی اعتقاد به معاد»، مطالعات تفسیری، شماره 4، زمستان 1389.
- «دستگاه مالی امویان با تکیه بر قلمروی شرقی خلافت»، تاریخ در آینه پژوهش، شماره 6، تابستان 1384.
- «نگاهی نو به جریان عاشورا»، مجموعه مقالات (قم، بوستان کتاب، 1385)
- «قشربندی اجتماعی یاران امام حسین (ع)»، مجموعه مقالات کنگره ملی حماسه حسینی (تهران، دارالعرفان، 1389)
- «جلوه های ایثار در واقعه کربلا»، مجموعه مقالات کنگره ملی حماسه حسینی (تهران، دارالعرفان، 1391)
- «بررسی تطبیقی زمینه ها و مراحل دستیابی امویان به قدرت پس از اسلام»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 9، زمستان 1391.
- «منبع شناسی صحابه: الاصابة فی مییز الصحابة»، مجموعه مقالات نقد و بررسی سیره نبوی (به کوشش رسول جعفریانٰ 1378)
- «دستگاه مالی امویان با تکیه بر قلمروی شرقی خلافت»، اریخ در آینه پژوهش،‌شماره 6، ابستان 1384.
- «علل و عوامل مؤثر بر مناسبات سلجوقیان با اشراف حجاز»، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، بهار 1393.
- «شهدای علوی تبار در واقعه عاشورا»، کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا (زیر نظر علیرضا واسعی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1383)
- «مناسبات امام کاظم(ع) و ایرانیان با تکیه بر مکیان»، مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم (ع)، 1392.
- «روابط ایران و هند در عهد تکوین دولت صفوی»، مجموعه مقالات همایش میراث مشترک ایران و هند، 1392
- «قشربندی اجتماعی یاران امام حسین(ع)»، مجموعه مقالات کنگره علمی حماسه حسینی، 1390.
- «امام حسن(ع) و ایرانیان»، مجموعه مقالات، همایش بین المللی سبط النبی (ع)، 1393.
- «نقش زنان در حكومت پيامبر (ص)»، مجموعه مقالات حکمت و حکومت پیامبر، 1392.
- «منبع شناسي وصفي قرآني امام حسين (ع )»، مجموعه مقالات امام حسين (ع) و قرآن، 1390.
سوابق آموزشي
- تدریس «کلیات تاریخ سیاسی اسلام» در دانشگاه معارف (1390 تاکنون)
- تدریس «سیره پیشوایان و تاریخ صدر اسلام» در دانشگاه آزاد اسلامی قم ( 1378 تا 1383)
- تدریس «سیره پیشوایان و تاریخ صدر اسلام» در دانشکده اصول الدین قم ( 1385-1386)
- تدریس «سیره پیشوایان و تاریخ صدر اسلام» در دانشکده علوم قرآنی و حدیث قم ( 1385-1387)
- تدریس «تاریخ امویان»، «تاریخ عباسیان»، «تاریخ صفویه» و.... در جامعة المصطفی العالمیه ( 1379-1390)
- تدریس «تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا فروپاشی عثمانی» در جامعة الزهرا قم (1382-1385)