حسن تركاشوند

حسن تركاشوند

حسن تركاشوند
سمت: عضو گروه كلام و معارف
تولد: ۱۳۵۶
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ سطح سه حوزه علمیه قم در رشته کلام اسلامی
موضوع پايان نامه
بررسی مبانی فکری و اعتقادی معاویه
همکاری با مراکز و نهادها
- معاون آموزش مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم (1385 تاکنون)
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- ‎کاوشی در عقاید و آراء معاویه، قم، بوستان کتاب، 1391.
ب: مقاله
- «پیامبر و اقلیتهای دینی»، بازتاب اندیشه،‌شماره 77، شهریور 1385.
- مدخل زیدیه در دانشنامه کلام اسلامی
سوابق آموزشي
- تدریس «کلام اسلامی» در جامعة الزهرا قم و جامعة المصطفی العالمیه (1385 تا کنون)
- تدریس «فرق و مذاهب کلامی» در جامعة المصطفی العالمیه و مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم (1385 تا کنون)
- تدریس «آشنایی با ادیان» در حوزه علمیه قم (1389)
- تدریس «منطق» و «کلام اسلامی» در مدارس حوزه علمیه قم (1384 تاکنون)