مهدي نكويي ساماني

مهدي نكويي ساماني

مهدي نكويي ساماني
سمت: عضو گروه كلام و معارف
تولد: ۱۳۴۵
تحصيلات
كارشناشي رشته حقوق؛ كارشناسي ارشد در رشته مدرسي الهيات (فلسفه وكلام)؛ دکتری رشته مباني نظري اسلام از دانشگاه باقرالعلوم (ع)
موضوع پايان نامه
کارشناسی ارشد: دین و فرآیند جهانی شدن
دکتری: پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت
همکاری با مراکز و نهادها
- همکاری با واحد تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی ( 1371)
- همکاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1372)
- مسئول امور اداری مدرسه مرعشی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه (1379-1381)
- مسئول روابط عمومی صدا و سیمای چهارمحال بختیاری (1370 تا 1371)
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- جهان اسلام و خطر وهابیت، قم، پژوهشکده حج و زیارت، 1395.
- دين و دنياي مدرن،‌ قم، انتشارت زائر، 1392.
- آسيب شناسي دين و معرفت ديني، قم، بوستان کتاب، 1389.
- ‎دين و فرآيند جهاني شدن، قم، بوستان کتاب، 1386.
ب: مقاله
- «قاعده اصلح از ديد گاه متكلمان اسلامي»، اندیشه تقریب، شماره 6، بهار 1385.
- «وحدت گرايي در سيره اهل بيت»، اندیشه تقریب، شماره 11، تابستان 1386.
- «دين در دنياي مدرن»، معرفت، شماره 123، اسفند 1386.
- «علم ديني امكان يا امتناع ؟»، دانشگاه اسلامي، شماره 37، بهار 1387.
- «اسلام وجهاني شدن تعامل يا تقابل»، معرفت، شماره 133، دی 1387.
- «نظريه وسايط و مسئله ربط کثرت به وحدت از دیدگاه صدرالمتالهین»، پژوهشهای فلسفی-کلامی دانشگاه قم، شماره 38، زمستان 1387 .
- «نظام احسن از ديدگاه صدر المتالهين»، خردنامه صدرا، بهار 1388.
- «پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت»، آینه معرفت، شماره 31، تابستان 1391.
- «حادثه منا و قضا و قدر الهی، نقد توجیه وهابیت»، با همکاری رحمت الله ضیایی، میقات حج، شماره 93، پاییز 1394.
- «عوامل و زمينه هاي قيام حسيني»، ارائه شده به همايش مجمع جهاني اهل بيت(ع)
- «نوآوري هاي عرفاني امام خميني»، ارائه شده به كنگره انديشه هاي اخلاقي وعرفاني امام«ره»،
- «بایسته های تعامل انسان وطبیعت»، ویژه نامه همایش بین المللی ملاصدرا (تهران، 1391)
- «مهدويت وجهاني شدن»، ارائه شده به سومين همايش دكترين مهدويت (سال 1386)
- «مهدويت وحكومت واحد جهاني»، ارائه شده به دومين همايش مهدويت ( سال 1385)
- «رهيافتي جديد به رابطه علم ودين»، ارائه شده به همايش بين المللي علم ودين (سال 1384)
- «مباني،آثار جهاني سازي و مهدويت»، ارائه به جشنواره صبح اميد
- «امام خميني وجريان روشنفكري ديني»، ارائه به جشنواره طريق جاويد
- «تكامل برزخي نفس»، ارائه به همايش بين المللي نفس وبدن قم سال (90-1389)
- «عدالت از منظر انديشه غربي ونظريه قدسي مهدوي»، ارائه به چهارمين همايش مهدويت مرداد1387
- «شاخصه هاي فرهنگي جامعه مهدوي»، ارائه به ششمين همايش دكترين مهدويت
- «فرهنگ جهاد و ايثار و شهادت»،‌ارائه به همايش سرداران شهيد همدان 1386
- «عقلانيت و مشروعيت ولايت فقيه»، یادنامه شهید میثمی (قم، 1391)
سوابق آموزشي
- تدریس «تاریخ ادیان»، «تاریخ فلسفه»، «فرهنگ و تمدن اسلامی» در دانشگاه آزاد اسلامی قم (1390 تا 1391)
- تدریس «کلام اسلامی» در دانشگاه قم (1390 تا 1391)