مقالات درس‌های تربیتی زیارت امام حسین (ع)

برخی از درس‌های تربیتی زیارت امام حسین عبارت است از: 1. تقویت آخرت گرایی و ترجيح آخرت بر دنیا؛ ۲. افزایش تمایل به انجام دادن کارهای نیک؛ ٣. افزایش گرایش به فضایل اخلاقی؛ ۴. ایجاد و تقویت انگیزه توبه و بازگشت از گناهان؛ ۵. آموزش اخلاص؛ ۶. حفظ و تقویت روحیه جهاد و شهادت؛ ۷. آموزش مساوات و برابری

مقالات مناسک‌نامه شیعی کهنی در بحار الانوار

علامه مجلسی (ره) در بحار الانوار، متن رساله‌ای در مناسک حج را نقل کرده است که آن را در نسخه‌ای خطی از فقه رضوی یافته و با توجه به اینکه این رساله در نسخه‌های دیگر فقه رضوی وجود نداشته، متن کامل آن را در باب مستقلی به عنوان «سیاق مناسک الحج»، در ضمن کتاب الحجّ والعمرة درج کرده است...

مقالات مناسبات علمای هند با حج و حرمین شریفین

مکه و مدینه، در مقام خاستگاه وحی و مقدس‌ترین مکان‌های عبادتی ـ زیارتی، در طول تاریخ محل رجوع مسلمانان از مذاهب مختلف بوده است. در این مقاله، ارتباطات و مناسبات علمای شیعه و سنیِ هندوستان با حرمین شریفین، که در قالب سفر برای انجام مناسک حج و عمره، زیارت پیامبر (ص) و بهره‌گیری از اندیشمندان ساکن در آن دو مکان مقدس صورت می‌گرفته، بررسی شده و نتایج این سفرها نیز روشن گردیده است...

مقالات پژوهشی در مناسبات ایران و هند در عصر صفوی و تأثیر آن بر حج‌گزاری ایرانیان از طریق هند

ایران و هند دو همسایة بزرگ با تاریخ طولانی، دارای ریشه­های نژادی و تاریخی مشترکی هستند که مناسبات آنها از عصر باستان تا کنون غالباً حسنه بوده است. این روابط در عصر حکومت صفویان بر ایران و به‌ویژه در دورة تکوین و استقرار دولت صفوی و همچنین حکومت اخلاف امیرتیمور گورکانی در هند، گسترش چشم‌گیری داشت. این دو سلسله در بیشتر این مدت روابط دوستانه و نزدیکی داشتند...

ابعاد اخلاقی و عرفانی حج در اندیشه امام خمینی

حافظ نجفي

نویسنده در این اثر ابعاد اخلاقی و عرفانی سفر معنوی حج را در آثار امام خمینی (ره) بررسی کرده و به تبیین جایگاه حج در تعالی اخلاقی و عرفانی زائران پرداخته است.