مقالات بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله

تحقیق حاضر به بررسی فقهی- حدیثی اعمال مسجد کوفه و سهله پرداخته و نحوه انجام‌ دادن اعمال عبادی را در این دو مسجد شریف، به معنای دخیل بودن مکانی خاص از مسجد در صحت یا کمال عمل، بازپژوهی کرده است. تتبع در روایات مربوط به این دو مسجد نشان می‌دهد در خصوص مکان‌های معیّنی از مسجد کوفه، اعمال و ادعیه‌ای با نص صحیح یا معتبر وارد شده که بیانگر توجه و اهمیت عبادت در آن مکان نزد امام معصوم بوده و ارشاد به این مطلب است که انجام دادن عبادت در این مواضع، در کمال عمل عبادی و بهره‌مندی از ثواب تام، نقش دارد...

مقالات تك‌نگاریهای عالمان اهل سنت در تبیین فضیلت زیارت پيامبر (ص)

زيارت حرم و قبور الهي، به ويژه پيامبر رحمت (ص)، از مهمترين راههاي رسيدن به قرب الهي است و اين مسأله در همه دوره‌هاي تاريخ مورد توجه بزرگان، عالمان و عموم مسلمانان بوده است، ليكن در قرن هفتم و با ظهور ابن تيميه، انديشه‌هاي انحرافي او بلاي جان ملت‌هاي مسلمان شد و با ظهور محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم، اين انحراف تكميل گرديد. باور به حرمت مسافرت به قصد زيارت پيامبر (ص) و اعتقاد به انقطاع حيات برزخي، از خطاها و انحرافات برجسته‌اي است كه وهابيون در رواج آن كوشيده‌اند...