مقالات بررسی فقهی بالابردن صدا در حرم معصومین (ع)

حضور در حرم‌های معصومین (ع) دارای آدابی است که رعایت برخی از این آداب، واجب و برخی مستحب است؛ یکی از این آداب، رعایت ادب حضور و بالانبردن صدا هنگام اشتغال به دعا و ذکر در این اماکن مقدس است. رجحان بالانبردن صدا، عقلایی و شرعی است؛ اما آنچه مورد اختلاف فقهاست، الزامی یا استحبابی بودن مراعات ادب...

مقالات فرصت‌آفرینی حج در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری

دراین نوشتار با بررسی فرصت‌آفرینی حج از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دو بُعد اخلاقی و سیاسی، کوشیده­ا‌یم با بهره‌گیری از پیام‌های ایشان به کنگرة جهانی حج و بیانات‌شان در جمع کارگزاران حج، این موضوع را در دو بعد اخلاقی و سیاسی بررسی و واکاوی کنیم.

مقالات الروضة الفردوسیة آقشهری، مفصّل‌ترین تک‌نگاری درباره بقیع، و اشاره به زیارت‌نامه‌ای شیعی با رویکرد تقریبی

در میراث مکتوب اسلامی، آثاری چند به تک‌نگاری درباره قبرستان بقیع و مدفونین در آن اختصاص یافته است که از آن جمله می‌توان به کتاب الروضة المستطابة فیمن دُفن بالبقیع من الصحابة از مؤلفی ناشناس (نگاشته شده در 1175ق) اشاره کرد.

مقالات ضرورت احیای بقیع و آثار اسلامی تخریب شده

پژوهشی است پیرامون «کارنامة تکفیریان در تخریب آثار اسلامی»؛ به ویژه حرمین شریفین با رهیافت اهمیت تاریخی و دینی، « لزوم پیشگیری از تخریب‌های جدید» و «وجوب تعظیم شعائر و مودّت ذی القربی با مطالبة بازسازی و احیای آثار اسلامی تخریب شده به‌ دست تکفیریان»؛ به ویژه بقعة بقیع که از میراث‌های مشترک میان مذاهب مختلف اسلامی است و شخصیت‌های مورد احترام همة مسلمانان را در خود جای داده است.

مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی امام خمینی و مراجع معظم تقلید

منصور مظاهری

ویرایش جدید (سال 1398) کتاب مناسک محشی با حواشی هفت تن از مراجع معظم تقلید معاصر و زنده (آیات عظام خامنه ای، سبحانی، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی) است.