رياست پژوهشکده حج و زیارت

دکتر علی اکبر ضیائی

سوابق علمی:

 • دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی 1389
 • کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، 1361-1368
 • مسئول گروه فرق و ادیان دانشگاه امام صادق (ع) 1368
 • عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی 1389-1391
 • داور مسابقات بین المللی اختراعات و اکتشافات دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، اردیبهشت 1393.

سوابق اجرائی و دانشگاهی:

 • نائب رئیس و عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی و هنری مشعر
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعی
 • عضو انجمن عرفان ایران اسلامی
 • مشاور معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1395 تا کنون
 • رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی 1391 تا 1395
 • عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، اسنتیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی 1390-1391
 • رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین 1382-1386
 • نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیته علویون 1380-1382
 • مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی 1379-1382
 • عضو هیئت مدیره و سرپرست انتشارات بین المللی الهدی 1380-1382
 • مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) 1381-1382
 • مدیر عامل بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی- آلبانی 1373-1378
 • مدیر ارتباطات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی 1371-1372
 • مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1370-1371

  جوایز و افتخارات:

  • رایزنی برتر در حوزه پژوهشی (مالزی /1391)
  • کتاب فلسفه ذهن از دیدگاه جان سرل به عنوان کتاب سال 1393 در استان خراسان رضوی برگزیده شد
  • پژوهشگر برگزیده سازمان فرهنگ و ارتباطات در تدوین رساله پایان مأموریت مالزی 1397

  کتابهای تألیفی:

  • تاریخ اباضیه (جلد اول: عمان)، تهران، نشر بین المللی امین، چاپ اول، 1398، 518ص.
  • عقاید اباضیه، تهران، تهران، نشر بین المللی امین، چاپ اول، 1398، 385ص..
  • فقه اباضی، تهران، نشر بین المللی امین، چاپ اول، 1398، 248ص.
  • مجمع البحار فی تاریخ العلوم والاسفار، نوشته محمد بن محمد الخانجی البوسنوی، تحقیق و تصحیح علی اکبر ضیائی، تهران، نشر بین المللی امین، چاپ اول، 1398، 198ص.
  • دانه و دام، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 95ص.
  • افراط گرائی در جنوب شرق آسیا، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 332ص.
  • باب از منظر عصب شناسی الهیات، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 134ص.
  • العلاقات التجارية و الثقافية العمانية مع بلاد شرق أسيا، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 71ص (عربی).
  • دیر مغان، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 95ص.
  • کاخ و کوخ: گذشته، حال و آینده داعش، تهران، انتشارات بین المللی امین، 196ص.
  • فرقه شناسی اسلامی و مسائل جهان اسلام، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 200ص.
  • بیولوژی معنویت یا نوروتئولوژی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 164ص.
  • عصب شناسی الهیات و تجربه دینی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 53ص.
  • ریطوریقا یا فن خطابه، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 285ص.
  • شطحیات حلاج و تجربه دینی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 51ص.
  • تفسیر سوره حمد، تقریرات درس آیت الله سید علی هاشمی گلپایگانی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 161ص.
  • رساله مراتب یقین، با همکاری زهرا کدخدا مزرجی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 106ص.
  • تاریخ و فرهنگ مردم آلباني، تهران، انتشارات بین المللی امین،1396، 396ص.
  • سیر اندیشه در بستر زمان، جلد اول: خاطراتی از قوچان، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 150ص.
  • سیر اندیشه در بستر زمان، جلد دوم: خاطراتی از سوریه و لبنان، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 138ص.
  • سیر اندیشه در بستر زمان، جلد سوم: خاطراتی از آلبانی و بوسنی و هرزگوین، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 154ص.
  • سیر اندیشه در بستر زمان، جلد چهارم: خاطراتی از مالزی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 147ص.
  • تأملات فلسفی، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 90ص.
  • قومیتهای مسلمان در جنوب شرق آسیا، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 626ص.
  • فلسفه ذهن، مشهد، به نشر آستان قدس رضوی، 1393، 203ص. (فارسی)
  • تاریخ و اعتقادات اباضیه، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390، 750ص. (فارسی)
  • معجم مصادر الاباضیة، تهران، الهدی، 1382، 450 ص (عربی).
  • آیین سخنوری و نگرشی بر تاریخچه آن، تهران، امیر کبیر، 1372، 220ص. (فارسی)
  • دراسات شرقیة، تهران، بین المللی امین، 1380، 150ص (عربی).
  • امام و فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368، 50 ص (فارسی، عربی و انگلیسی).
  • سرزمین عقابها، تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی، تهران، بنیاد اندیشه اسلامی، 1380، 500ص. (فارسی)
  • الحجة البالغة فی عینیة العلم و الارادة، تهران، نشر عروج، 1382، 200ص. (فارسی)
  • فهرس مصادر الفرق الاسلامیة، المصادر العلویة، بیروت، دار الروضة، 1390، 220ص (عربی).
  • فهرس مصادر الفرق الاسلامیة، المصادر الدرزیة، بیروت، دار الروضة، 1391، 220ص (عربی).
  • فهرس مصادر الفرق الاسلامیة (3 مجلدات)، قم، مرعشی نجفی، 1390، 700ص (عربی).
  • نقش امام خمینی در احیای تفکر فلسفی، تهران، قدر ولایت، 120ص. (فارسی)
  • نهضت فلسفی امام خمینی، تهران، عروج، 1386، 220ص. (فارسی)

  The Omani Trade and Cultural Relations with East Asian Countries, Tehran, Amin International Publication, 2017, 52p

  Islam in the Balkans, Tehran, Amin International Publication, 2017, 196p

  )Islamic Cosmology and Astronomy: Ibrahim Hakki's Marifetname, LAMBERT Academic Publishing, Leipzig, Germany. (English

  Muslim Scholars and Islamic Studies in the Balkans: History and Culture of the Albanians and the Bosnians The land of Eagles and the Land of Golden Lilies, LAMBERT Academic Publishing, Leipzig, Germany. (English)

  (Islam, Science, and Technology: An Islamic Perspective, LAMBERT Academic Publishing, Leipzig, Germany. (English

  Religious Extremism: Jama'ah Islamiyyah, al-Qaedah and ISIS, Tehran, Amin International Publication, 2017, 87pp

  The Muslim Contribution to Optics: The Rainbow Story, Amin International Publication, 2017, 85

  Islam and Modern Sciences: AI, Neurotheology, Anatomy, Astronomy, Cosmology and Philosophy, Amin International Publication, 2017, 208pp.

  Babiyyah Movement in Perspective of Neurotheology, Tehran, Amin International Publication, 2017, 98p

  تصحیح متون خطی:

  • سفرنامه محمد خانجیج بوسنوی به مصر، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 128ص.
  • نظام العلماء الی خاتم الانبیاء، تهران، انتسارات بین المللی امین، 98 ص (عربی).
  • مثلثات قطرب، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 62ص (عربی-انگلیسی).
  • أزهار الروضات في شرح روضات الجنات، بیروت، دار الكتب العلمية، 1391، 450 ص (عربی).
  • اصول الحکم فی نظام العالم، تهران، میراث مکتوب، 200ص (عربی).
  • الیاقوت فی علم الکلام، قم، مکتبة المرعشی النجفی، 1372، 90ص (عربی).
  • اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت، تهران، میراث مکتوب، 1382، 500ص (عربی).
  • القصیدة المیمونة، کوالالامپور، دانشگاه بین المللی اسلامی، 1389، 150ص (عربی، انگلیسی).

  ترجمه:

  • دراسات اسلامیة: شرقیة و غربیة،تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 181ص.
  • مغز معنوی: علم و تجربه دینی،ترجمه، تهران، انتشارات بین المللی امین، 1396، 221ص.

  سخنرانیهای علمی در مراکز دانشگاهی:

  • افراط گرائی دینی در جنوب شرق آسیا، کنفرانس گفتگوهای آسیایی، بهمن 1396، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان.
  • نقش غیر اعراب در علوم اسلامی و فلسفه، دانشگاه یوام، مالزی، آوریل 2014.
  • هنر در مخطوطات اسلامی، دانشگاه اسوارا، مالزی، ژوئن 2014.
  • آناتومی اسلامی یا تشریح بدن منصوری، دانشگده پزشکی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، کوانتان، نوامبر 2010.
  • نقش شمس الدین خوجه زاده در علوم اسلامی: نور شناسی اسلامی و رنگین کمان، بورسه-ترکیه، 2010.
  • حسن کافی بین ماتریدیه و اشعریه، دانشگاه یوام، 2010، دومین کنفرانس فکر اسلامی.
  • علم و تصوف در معرفتنامه ابراهیم حقی ارضرومی، دومین کنفرانس بین المللی جلوه های عرفانی هنر و ادب اسلامی، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، انستیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی، ژولای 2010.
  • حسن کافی آقحصاری بوسنوی و کتاب ازهار الروضات، پنجمین کنفرانس بین المللی مخطوطات اسلامی، دانشگاه کمبریج، 2010.
  • چالش آینده: ارزشها، توسعه اجتماعی و ابرهوشمندها، دانشگاه کالج بین المللی اسلامی سلانگور مالزی، کنفرانس بین المللی ICT، 1 ژوئن 2010.
  • دانشمند ابرهیم حقی و معرفتنامه، هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت اسلامی، دانشگاه اسلامی شاه علم سلانگور، 2009.
  • حسن کافی و اسلامی کردن ادبیات عربی، دسامبر 2009، دومین کنفرانس بین المللی ادبیات عربی، کوالالامپور، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی.
  • شاعر ملی آلبانی نعیم فراشری، کنفرانس بین المللی جلوه های عرفانی هنر و ادبیات اسلامی، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، انستیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی، مارس 2009.
  • جهانگرد بوسنیائی محمد خانجیج و نقش او در تمدن اسلامی، کنفرانس بین المللی زبان و ادب عربی، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، نوامبر 2009.
  • تصوف در آلبانی، سومین گنگره بین المللی تمدن اسلامی در بالکان، ارسیکا، رومانی-بخارست، 5 نومبر 2006.
  • اباضیه در عمان، کنفرانس بین المللی دانشگاه توبینگن- آلمان، می 2011.

  برگزار کننده اصلی کارگاه آموزشی:

  • کارگاه آموزشی فهرست نگاری نسخ خطی اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب مالائی، 2010.
  • کارگاه آموزشی کودیکولوژی، انستیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی، 2010.

  فهرست مقالات منتشره:

  • Ali Akbar Ziaee, “A Philosophical Approach to Artificial Intelligence and Islamic Values,” in: Engineering Journal, IIUM, Malaysia, vol. 12, no. 6 (2011), digital publishing.
  • Ali Akbar Ziaee, “Study of the National Albanian Poet Naim Frasheri”, in: the Journal of Islamic Perspective, London Academy of Iranian Studies, vol. 6, 2011, ISSN: 1946-8946, pp. 95-126.
  • Ali Akbar Ziaee, “Next Challenges: Community Development and superintelligence,” in: the Journal of Islamic Perspective, London Academy of Iranian Studies, vol. 4, 2010, ISSN: 1946-8946, pp. 243-253.
  • Ali Akbar Ziaee, “The French colonial attempts at sectarian division of Syria and the role of the Orientalists” in al-Tajdid, International Islamic University Malaysia, vol. 13, No. 26, 1430/2009, pp.79-112.
  • Ali Akbar Ziaee & Zahra Kadkhoda Mezerji, “Abdullah Effendi al-Bosnawi and his Treatise Sirr al-Yaqin,” in: Esra, Quarterly Research Journal of Islamic Philosophy, Iran, Ma’arij Academy of Revelatory Sciences, second year, vol. 2, number 4, pp. 153-171.
  • Ali Akbar Ziaee. “Hojazadeh’s contributions to Islamic Science”, Turkey: Uludag University, 2011.
  • Ali Akbar Ziaee, “The Unity of Ibda’ and the First Intellect: A Philosophical Criticism of Nasir Khusraw’s Metaphysic, in: Hikmah, Kualal Lumpur, Vol. 1, No. 1, 2011, pp. 27-45.
  • Ali Akbar Ziaee, Risālah fī Bayān Madhāhib al-Tasawwuf” (Treatise on Sufi Sects), in Majallat al-Turāth al-Arabī, Damascus, 12th year, no. 46, Rajab 1412 AH, pp.133-141. (Arabic).
  • Ali Akbar Ziaee, “Maktabah al-shikh Mahmūd ‘Abd al-Fattāh al-Mahmūdī al-Shāfa’ī” (List of Manuscripts in the Private Libraries of Latakia), in Majallat al-Thaqāfat al-Islāmiyyah, Damascus, 1991, no.36. (Arabic).
  • Ali Akbar Ziaee, “Raweshhaye Tabliqīye Hazrate Mūsā Dar Quran Karīm” (The Missionary Mode of Moses in the Holy Qur’an), in Mishkāt, Iran-Mashhad, no. 36-37, 1990, pp.43-70. (Persian).
  • Ali Akbar Ziaee, “Wījhegīhāye Khitabah Dar Sadr Islām” (Characteristics of Rhetoric in early Islam), in Masjid, Tehran, 2nd year, no.89, pp. 27-35. (Persian).
  • Ali Akbar Ziaee, “Ibn Nawbakht Wa Āsāruh” (The Master Theologian Abu Ishaq Ibrahim bin Nawbakht and His Works), in al-Thaqāfat al-Islāmiyyah, no. 34, 1990, Damascus. (Arabic).
  • Ali Akbar Ziaee, “Naqsh Islām Dar Tahawwolāt Khitābah” (The Role of Islam in Development of Rhetoric), in al-Thaqāfah al- Islāmiyyah, Damascuc, no. 34, 1990. (Arabic).
  • Ali Akbar Ziaee, “al-Makhţūţāt wa al-Maţbū’āt al-Mansūbah ilā al-Imām al-Sādiq fī Sūryyā” (Manuscripts and Printed Books Attributed to Imam Sadiq in Syria), in Researches and Studies, Damascus, 1991, pp. 152-158. (Arabic).
  • Ali Akbar Ziaee, “Risālah fī Tahqīq Ta’rīb al-Kalimah al-‘Ajamiyyah” in Keyhan Andisheh, Iran-Qum, no.2, 1992, pp.152-158. (Persian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Moulana Rumi: Tredafili i perjetshem ne kopshtin e kultures boterore” (Mawlānā Rumi, Eternal rose in the garden of the world culture) in Perla, Tirane, no.1, 1996, pp. 83-85. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Studim krahasues i mendimeve te Naim Frasherit dhe filozofeve te lindjes tek Takhajulat" (Comparative study of the thoughts of Naim Frashëri and the philosophers of the Orient at the Takhajolat), in Perla, Tirane, No. 2, 1996., pp. 32-37. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Udhetim neper hapesirat e Bibliotekes Kombetare te Tiranes” (Travelling through the treasures of Tirana National Library), in Perla, Tirane, no. 4, 1997, pp. 30-35. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Orientalistet franceze per alevitet nuseriane" (The French Orientalists on the Nuserian Alewits), in Perla, Tirane, no. 5, 1997, pp. 89-95. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Dhimbja e fyellit e Xhelaledin Rumiut” (Pain of flute, by Jalaledin Rum), in Perla, Tirane, no. 8, 1997, pp. 68-70. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Te kuptuarit e tretjes dhe njohjes te Naim Frasheri keputa nje trendafil nga kopshti i enderrimeve" (Understanding Naim Frashëri's cognition and melting, I picked a rose from Dreams garden), in Perla, Tirane, no. 9-10, 1998, pp. 69-77. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, "Fjalet e fundit ne Shqiperi”(The last words in Albania), in Perla, Tirane, no. 12, 1998., pp. 3-8.
  • Ali Akbar Ziaee, "Gjuha e zemres ose njohja e universit" (Language of Heart or Contemplating Universe), in Perla, Tirane, no.12, 1998, pp. 118-129. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, “Khudā wa Insān Dar Shi’r Na’īm Farāsherī” (God and Human to Albanian poet Na’īm Farāsherī), in Cheshandāz, Tehran, 2005. (Albanian).
  • Ali Akbar Ziaee, “Ibda’ in Nasir Khusrow Philosophy” in Biharistan, Sarajevo, no. 19. (Bosnian)
  • Ali Akbar Ziaee, “Fārābī and his comment on Risālah Grand Zeno” in Biharistan, Sarajevo, no. 19. (Bosnian)

  مقالات منتشره در دایرة المعارف بزرگ اسلامی:

  • “ Ibn ‘Ikhshid”, vol.2, pp. 713-714. “Ibn Jāndār”, vol. 3, pp. 201-202.
  • “ Abān ibn Taqlib”, vol. 2, pp. 344-346. “Ibn ‘A’waj”, vol. 3, p. 31.
  • “ Ibn Bābawayh”, vol. 3, p.6. “Ibn Bazyār”, vol. 3, pp. 89-90.
  • “ Ibn Burhān”, vol. 3, pp. 103-104. “Ibn Jadd”, vol. 3, pp. 216-218.
  • “ Ibn Khashshāb”, vol. 3, pp. 419. “Ibn Zāghūnī”, vol. 3, pp. 610.
  • “ Ibn Zamrak”, vol. 3, pp. 625-627. “Ibn Shāhīn”, vol. 4, p. 62.
  • “ Ibn Shanabūdh”, vol. 4, pp. 88-89. “Ibn Zahīrah”, vol. 4, pp. 125-128.

  علی اکبر ضیائی