گروه كلام و معارف

1. تبيين آموزه‌هاي تشيع و معارف اهل بيت؛
2. پاسخ به پرسش‌هاي زائرين در حوزه حج و زيارت؛
3. تعميق باورها و مباني اعتقادي شيعه؛
4. تعميق وحدت و تبيين هم‌گرايي ميان شيعه و سني؛
5. پاسخگويي به شبهات گروه‌هاي مخالف شيعه؛
6. تهاجم به مباني فکري و رفتاري مخالفان تشيع

سال 1388
 1. آنگاه که اهل بیت را شناختم، علی باقر شیخانی، 180ص، رقعی.
 2. ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت، رحیم پارسا، 102ص، پالتویی.
 3. الأمة الإسلامیة و التحدیات الکبیرة، محمد مهدی الآصفی‏، 80ص، رقعی.
 4. تاریخ وهابیان، ایوب صبری پاشا، ترجمه علی اکبر مهدی پور، 216ص، رقعی.
 5. چوپان، گنج، خدا، مرتضی عبدالوهابی، 137ص، پالتویی.
 6. حقیقت شرک (پژوهش قرآنی): تلخیص کتاب شرک و بت پرستی در قرآن، سیدعباس سیدکریمی، 182ص، رقعی.
 7. حوارات فی اصل العقیدة، سعید حمید، 171ص، رقعی.
 8. زلال هدایت: دست‌مایه‌‌ی حاجیان بیت‌الله الحرام برای پاسخگویی به شبهات وهابیت، سیدحسین اسحاقی، 191ص، پالتویی.
 9. شناخت سلفیه : معنا‌شناسی، تاریخچه پیدایش و تحولات آن، علی الله بداشتی، 72ص، پالتویی.
 10. نسیم بیداری، سید حسین اسحاقی، 202ص، پالتویی.
 11. الوهابیة فرقة للتفرقة بین المسلمین: دراسة تاریخیة شاملة، و مواثیق و مستندات عن دورها الخیانی فی هزائم الامة الاسلامیة، حامد ابراهیم عبدالله، 168ص، جیبی.
سال 1389
 1. بازگشت خورشید برای امیرالمومنین 7، محمدجواد محمودی، 208ص، رقعی.
 2. بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی، حسین رجبی، 84ص، پالتویی.
 3. محمد بن عبدالوهاب: بنیانگذار وهابیت، علی اصغر رضوانی، 88ص.
 4. هشدار در خصوص تکفیرهای بی‌رویه، محمد بن علوی مالکی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 104ص، رقعی.
سال 1390
 1. ائمة الوهابیة، صالح الوردانی، 1390. 170ص، وزیری.
 2. ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت، علی اصغر رضوانی، 116ص، رقعی.
 3. ارت: آسیب‌ها، آثار، شبهات، محمدرضا احمدی ندوشن، 111ص، رقعی.
 4. استمداد از اولیاء، علی اصغر رضوانی، 176ص، رقعی.
 5. اکاذیب الوهابیه، صالح الوردانی، 189ص، وزیری.
 6. البانی و بن‌باز محدث و مفتی وهابیان، علی اصغر رضوانی، 225ص، رقعی.
 7. بدعت چیست، علی اصغر رضوانی، 100ص، رقعی.
 8. بدعت و احکام آن، وهبی سلیمان غاوجی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 137ص، رقعی.
 9. بدعت: معیارها و پیامدها، جعفر البیاتی، ترجمه کاظم حاتمی طبری، 168ص، رقعی.
 10. بررسی احادیث توسل و زیارت، محمود سعید ممدوح، ترجمه عباس جلالی، 376ص، رقعی.
 11. بناء‌ القبور و زیارتها: رؤیة شرعیة، ترجمه به عربی صادق البصری، 128ص، رقعی.
 12. بناء‌ القبور و زیارتها: رویه شرعیه، عباسعلی زارعی سبزواری، ترجمه به عربی صادق البصری، 128ص، رقعی.
 13. پاسخ به پندارهای توسل، محمد زاهد کوثری، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 134ص، رقعی.
 14. پرهیز از اندیشه‌های تکفیری، ترجمه تطهیر المنهاج من التکفیر، عبدالله دشتی، ترجمه کاظم حاتمی طبری، 96ص، رقعی.
 15. تأویل صفات خدا، علی اصغر رضوانی، 101ص، رقعی.
 16. التوحید عند مذهب اهل البیت :، علا الحسون، 316ص، وزیری.
 17. توحید و ش‍رک‌ در ن‍گ‍اه‌ شیعه‌ و وه‍ابیت: ب‍ررسی و ن‍ق‍د اف‍ت‍رائات‌ دک‍ت‍ر قفاری ب‍ر م‍ذه‍ب‌ شیعه، احمد عابدی، 452ص، وزیری.
 18. توسل در یک نگاه، محمد عبابد سندی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 67ص، رقعی.
 19. توسل و رد شبهات، یوسف احمد دجوی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 119ص، رقعی.
 20. ثقافة الارهاب فی کتاب الوهابیة، صالح الوردانی، 224ص، وزیری.
 21. جدال احسن: نقد و بررسی شبهات وهابیان، جعفر سبحانی، 328ص، رقعی.
 22. حقیقه المهدویة والغیبة دراسة تاصیلیة نقدیة لشبهات‌الدکتور ناصر بن‌ عبدالله القفاری فی کتابه اصول مذهب‌الشیعة‏‫، یحیی عبدالحسین دوخی، 291ص، وزیری.
 23. خدای مجسم وهابیان، علی اصغر رضوانی، 108ص، رقعی.
 24. دشمنی ابن‌تیمیه با اهل بیت، علی اصغر رضوانی، 172ص، رقعی.
 25. راز ستاره‌ها: پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره دانشجویی، مهدی عزیزان، 224ص، رقعی.
 26. راه وحدت امت اسلامی، سیدعبدالحسین شرف الدین، ترجمه و تعلیق احمد صادقی اردستانی، 283ص، وزیری.
 27. رفتار وهابیان با مسلمانان، علی اصغر رضوانی، 155ص، رقعی.
 28. زیارت پیامبر ٩ بدعت یا عبادت، محمد بن علوی مالکی، ترجمه مرکز تخصصی ترجمان دینی، 251ص، رقعی.
 29. زیارت پیامبر و اولیا، علی اصغر رضوانی، 177ص، رقعی.
 30. سلفی‌گری در بوته نقد، علی اصغر رضوانی، 198ص، رقعی.
 31. شفاءالسقام فی زیارة خیرالانام ٩، تالیف علی ‌بن ‌عبدالکافی‌ بن ‌علی‌ تقی‌الدین ‌ابوالحسن الانصاری‌ الخزرجی‌ المصری‌ الشافی، به کوشش سید محمدرضا حسینی جلالی، 432ص، وزیری.
 32. عبدالله بن سبأ واقعیت یا خیال، علی آل محسن، ترجمه سید ابوالقاسم غضنفری، 156ص، رقعی.
 33. عقل از منظر وهابیان، علی اصغر رضوانی، 91ص، رقعی.
 34. علم و سلطه غیبی اولیاء، علی اصغر رضوانی، 168ص، رقعی.
 35. فدک: دراسة تحقیقیة ناظرة الی الشبهات التی طرحها احسان الهی ظهیر فی کتابه (الشیعة و اهل البیت) حول مسألة فدک، سیدجاسم هاتو موسوی، 212ص، وزیری.
 36. فقد الاعتدال فی نقد الرجال: دراسة تحلیلیة لشرطیة عدالة الراوی عند الجمهور، محمد کروی (القیسی)، 160ص، وزیری.
 37. کالبد شکافی عقاید وهابیت، رحمت الله ضیائی، با همکاری حمید الله رفیعی، 266ص، رقعی.
 38. گفتم، گفت، جواد محدثی، 48ص، پالتویی.
 39. المشاهد المشرفة والوهابیون، محمدعلی سنقری حائری، تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی، 128ص، وزیری.
 40. منهج ابن‌تیمیه فی التوحید: قراءه نقدیه مقارنه، یحیی عبدالحسین دوخی، 371ص، وزیری.
 41. نظام واسطه در خلقت، علی اصغر رضوانی، 145ص، رقعی.
 42. نقد وهابیت از برون: دیدگاه دانشمندان اهل سنت، علی اصغر رضوانی، 163ص، رقعی.
 43. وهابیان تکفیری، علی اصغر رضوانی، 168ص، رقعی.
 44. وهابیت در ترازوی نقد، ترجمه صفر سفیدرو، 232ص، رقعی.
 45. وهابیت در ترازوی نقد، ترجمه صفر سفیدرو، نجم­الدین طبسی، 232ص، رقعی.
 46. وهابیت در یک نگاه، عبدالله علی بخشی، 90ص، پالتویی.
 47. وهابیت و تبرک، علی اصغر رضوانی، 158ص، رقعی.
 48. وهابیت و تقریب مذاهب، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 49. وهابیت و توجه به اولیاء(قسم، دعا، نذر و قربانی)، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 50. وهابیت و توحید، علی اصغر رضوانی، 192ص، رقعی.
 51. وهابیت و توسل، علی اصغر رضوانی، 288ص، رقعی.
 52. وهابیت و شرک، علی اصغر رضوانی، 196ص، رقعی.
 53. وهابیت و شفاعت، علی اصغر رضوانی، 146ص، رقعی.
 54. وهابیت و عالم برزخ، علی اصغر رضوانی، 97ص، رقعی.
 55. وهابیت و غلو،علی اصغر رضوانی، 119ص، رقعی.
 56. وهابیت و مسئله قبور 1.بنای قبور 2.زیارت قبور 3.نماز و دعا در کنار قبور، علی اصغر رضوانی، 373ص.
سال 1391
 1. آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت، احمد حسن فلاحی، 243ص.
 2. اجوبة الشبهات حول شعائر الحسینی، علی‌حمود العبادی، 200ص، رقعی.
 3. تعظیم اولیاء الله، یعقوب جعفری، تعریب اسعد الکعبی، 96ص، رقعی.
 4. پاسخ‌های روشنگرانه: در نقد کتاب سؤالهایی که باعث هدایت جوانان شد، محمدعلی حسین¬زاده، 356ص، وزیری.
 5. بحث فی الخمس: دراسة لبیان مسالة الخمس ..، تعریب جعفر الجزایری، 64ص، رقعی.
 6. التشیع والنص: دراسة تحقیقیة ناظرة للشبهات التی طرحها بعض کتاب الوهابیة حول تاریخ ظهور التشیع، السید جاسم هاتو الموسوی، 336ص، وزیری.
 7. التوحید عند الشیخ ابن تیمیة، سید کمال حیدری، به کوشش خلیل العاملی، 532 ص، وزیری.
 8. التوسل وصلته بالتوحید، تعریب اسعد الکعبی، 68ص.
 9. حقیقت کجاست؟ : نقد کتاب راهی دیگر برای کشف حقیقت، سیدمحمدحسن علوی، 131 ص، پالتویی.
 10. حوار مع الشیخ صالح الدرویش حول کتابه التراحم بین آل البیت النبی و بین بقیة الصحابة، جعفر سبحانی تبریزی، ترجمه عبدالرضا شالچیان، 152ص، جیبی.
 11. دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلک الی الامام احمد، ابوبکر بن محمد حصنی، تحقیق جماعة من العلماء، به اشراف سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 256ص، وزیری.
 12. دلایل عصمت امام از دیدگاه عقل و نقل، حجت منگنه چی، 183 ص، رقعی.
 13. شیعه در گذر تاریخ، نوشته جعفر سبحانی تبریزی، ترجمه عبدالحسین بینش، 171 ص، رقعی.
 14. شکست اوهام : پاسخ به شبهات وهابیت، رحمت الله ضیائی، 299ص، وزیری.
 15. صلح الامام الحسن بین الواقع وظلم التاریخ: دراسة تحلیلیة، یحیی عبدالحسین دوخی، 135ص، رقعی.
 16. عرشیان فرش نشین: نقدی بر کتاب «آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه»، محمود زمانی، 172ص، رقعی.
 17. غلو، حقیقت و اقسام آن: ترجمه الغلو، حقیقته و اقسامه، نوشته سید کمال حیدری، ترجمه پژوهشکده حج و زیارت، 104 ص، رقعی.
 18. فصل الخطاب من کتاب الله وحدیث الرسول وکلام العلماء فی مذهب ابن عبد الوهاب، سلیمان بن عبدالوهاب نجدی، 176ص، وزیری.
 19. کاوشی در اصول عقاید: ترجمه اصول العقیدة، محمد سعید طباطبائی حکیم، ترجمه محمدمهدی رضایی، 420ص، وزیری.
 20. مختصر فضائل الخمسة من الصحاح الستة و غیرها من الکتب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة، سید مرتضی حسینی فیروزآبادی، تلخیص و تحقیق طالب الخزاعی، 200ص، وزیری.
 21. کشف حقایق: نقدی بر کتاب هذه نصیحتی إلی کلّ شیعتی، علی آل محسن، ترجمه اکبر ترابی شهرضایی، 260 ص، وزیری.
 22. المقتطفات من کتاب فضائل الصحابة، سعود بن عید بن عمر الصاعدی، اعداد ابومحمد احمد، 508ص، وزیری.
 23. نور هدایت: در نقد کتاب آنگاه که صحابه را شناختم، سیدمحمد نجفی یزدی، 311ص، رقعی.
 24. وهابیت و تعظیم شعائر، علی اصغر رضوانی، 203ص، رقعی.
سال 1392

سال 1393
 1. توحيد عبادي از ديدگاه شيعه و وهابيت، مهدي نكويي ساماني، 195ص، رقعی.
 2. آية المباهلة، رافد التميمي، 68ص، پالتويي.
 3. ادله الامامه في ضوء الکتاب والسنه، ميسون بزاز، 228ص، وزيري.
 4. ارزيابي ادله قرآني خلافت خلفا، حامد دژآباد،۴۵۶ص، وزيري.
 5. الامامة والعصمة في آية العهد، سيد جاسم الموسوي، 72ص، پالتويي.
 6. البداء دراسة في مرويات الامامية و اقوال علمائهم، سيد جاسم الموسوي، 168ص، پالتويي.
 7. حديث الإثني عشر خليفة، سيدمحمد حسيني قزويني، به کوشش جاسم الموسوي، 60ص، پالتويي.
 8. حديث الثقلين، زكريا بركات درويش، 80ص، پالتويي.
 9. حديث الراية، شيخ عصري الباني، 72ص، پالتويي.
 10. حديث السفينة، شيخ الحكمة الرحمة، 68ص، پالتويي.
 11. حديث الفئة الباغية، شيخ عصري الباني، 60ص، پالتويي.
 12. رؤية الله تعالي، سيد جاسم الموسوي، 60ص، پالتويي.
 13. زيارت از ديدگاه علما و عرفاي فريقين، سيد محمود طاهري، 264ص، وزيري.
 14. الشفاعة في نظام التشريع، سيدكمال الحيدري، به كوشش سيدجاسم الموسوي، 92ص، پالتويي.
 15. الشيعة و وسائل الاعلام، جعفر سبحاني تبريزي، 154ص، رقعي.
 16. صفات الله تعالي، سيد جاسم الموسوي، 128ص، پالتويي.
 17. عبداله بن سبأ و اشكالية اختراعه لعقيدة اوصية، سيد جاسم الموسوي، 88ص، پالتويي.
 18. العصمة في آية التطهير، سيد جاسم الموسوي، 60ص، پالتويي.
 19. العلم بالغيب، علاء الحسون، به كوشش سيدجاسم الموسوي، 68ص، پالتويي.
 20. فتنة التکفير: جذورها و آثارها في المجتمع، آيت الله جعفر سبحاني، 132ص، رقعي.
 21. قراءة في الادلة السلفية (المجموعة الاولي: النصوص الحديثية)، مروان خليفات، 228ص، وزيري.
 22. گفتگويي آرام و مفيد در مدينه، احمد اسدنژاد، 152ص، وزيري.
 23. منابع علم امامان شيعه، سيدمحمدجعفر سبحاني، 212ص، وزيري.
 24. مهدويت برترين حقيقت تاريخ: ردي بر کتاب عجيب ترين دروغ تاريخ، مرتضي مطيعي، 372ص، وزيري.
 25. ولايت در کتاب و سنت، غلامرضا مغيثه، 216ص، وزيري.
 26. النبوة في القرآن و روايات اهل البيت:، السيد حکمت اسد الموسوي، 220ص، وزيري.
 27. اشتراکات شيعه و اهل سنت در عقيده مهدويت، جواد جعفري، 1393، 96ص، رقعي.
 28. زيارت (مجموعه مقالات)، جمعي از نويسندگان، به کوشش گروه کلام پژوهشکده حج و زيارت، 204ص، رقعي.
 29. شفاعت (مجموعه مقالات)، جمعي از نويسندگان، به کوشش گروه کلام پژوهشکده حج و زيارت، 244ص، رقعي.

سال 1394
 1. تقابل سلفي گري با شيعه و اهل سنت- جلد اول، سیدمحمد کثیری، ترجمه علی زمانی، 200ص، وزیری.
 2. نقد مباني و آرای وهابيت (از دیدگاه محمدسعید رمضان البوطی، حسن بن فرحان مالکی، محمد بن علوی مالکی و حسن سقاف)، علی رئیسی، 312ص، رقعی.
 3. بدعت‌هاي بني اميه در دين، خدارحم مرادی، 148ص، رقعی.
 4. أصل التوحيد في مدرسة أهل البيت:، شاكر الساعدي، 232ص، وزيري.
 5. امامت و دلايل انتصابي بودن آن، سليمان اميري، 376ص، وزیری.
 6. توحيد افعالي از نگاه مذاهب و فرق اسلامي، حسن ترکاشوند، 208ص، رقعی.
 7. جايگاه اعتقاد در ارزيابي راويان از ديدگاه اهل سنت، محسن افضل آبادي، 404ص، وزیری.
 8. صفات خبري در انديشه اسلامي (با رويکرد نقد وهابيت)، غلامرضا رضايي، 268ص، وزیری.
 9. فرماندهان تکفير: آشنايي با شخصيت ها و فتاواي بزرگان وهابيت، حميد محمدي صبور، 456ص، وزیری.
 10. زيارتگاه هاي اهل بيت: جايگاه تعظيم شعائر الهي (ترجمه کتاب مشاهدنا و قبور اهل البيت:)، نوشته محمد رجب عبدالوهاب، ترجمه مجتبي باقري، 280ص، وزیری.
 11. نقش شيعه در تاريخ نگاري اسلامي: بررسي و نقد «اثر التشيع على الروايات التاريخيه في القرن الاول الهجري»، محمد غفوري، 216ص، رقعی.
 12. تبرک (مجموعه مقالات)، جمعي از نويسندگان، به کوشش گروه کلام پژوهشکده حج و زيارت، 92ص، رقعی.

سال 1395
 1. افراط گرایی مذهبی: آسیب‌شناسی وحدت اسلامی، علی اکبر کلانتری، 152ص، رقعی.
 2. ولایت تکوینی ائمه معصومین، آفرين قائمي، 304ص، رقعی.
 3. پرسش‌های دانشجویی: پاسخ به شبهات اربعین، 248ص، وزیری.
 4. چراغ هدايت (پاسخ به پرسش‌های اربعين)، رحمت الله ضیائی و مجتبی رباقری، 92ص، رقعی.
 5. تکفیر از منظر فقه اسلامی، 196ص، رقعی.
 6. بررسی روایات خلافت در اندیشه اهل سنت با تأکید بر روایت «اثناعشریه»، رحیم امرایی، 227ص، وزیری.
 7. تحریف سلفیه در میراث مکتوب، ناصر عزیزی، 204ص، وزیری.
 8. صدها پرسش از وهابیان، محمدعلی حسین‌زاده، 363ص، وزیری.
 9. قداست زدايي وهابيان از پيامبر اكرم (ص)، غلامرضا رضایی، 279ص، رقعی.
 10. رهيابي به مذهب اهل‌بيت (ع)، نوشته علا الحسون، ترجمه احمد آریانی، 264ص، رقعی.
 11. جهان اسلام و خطر وهابيت، مهدی نکویی سامانی، 250ص، وزیری.
 12. موسوعه رد شبهات (۱)؛ توحید، رحمت الله ضیائی و دیگران، 120ص، رقعی.
 13. موسوعه رد شبهات (۲)؛ قرآن، رحمت الله ضیائی و دیگران، 120ص، رقعی.
 14. موسوعه رد شبهات (۳)؛ اهلبیت(ع) (۱)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 192ص، رقعی.
 15. موسوعه رد شبهات (۴)؛ امام علی‌(ع) (۱)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 192ص، رقعی.
 16. موسوعه رد شبهات (۵)؛ امام علی‌(ع) (۲)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 192ص، رقعی.
 17. موسوعه رد شبهات (۶)؛ مهدویت، رحمت الله ضیائی و دیگران، 192ص، رقعی.
 18. موسوعه رد شبهات (۷)؛ شیعه (۱)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 176ص، رقعی.
 19. موسوعه رد شبهات (۸)؛ شیعه (۲)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 176ص، رقعی.
 20. إسماع البریة: ببعض ما نطقت به الوهابیة بائولوجیا الکتب الوهابیة، نوشته عدنان درخشان، ترجمه مهدی صالحی، 92ص، رقعی.
 21. کتابشناسی عدم تحریف قرآن، کاظم استادی، 276ص، وزیری.
 22. نقش اهداي خيرات در تكامل برزخي اموات، غلامرضا رضایی، 204ص، رقعی.
 23. بررسي تطبيقي خصائص النبي (ص) از نگاه فريقين، سیدمحمد نقیب، 280ص، وزیری.

سال 1396
 1. هديه‌هاي الهي در رد افكار وهابيت، نوشته اسماعیل تمیمی مالکی، ترجمه کاظم حاتمی طبری، 296ص، وزیری.
 2. نقد وهابيت از منظر تفسير الميزان، لیلا مرادی، 164ص، رقعی.
 3. احمد بن حنبل و اهل بيت (علیهم‌السلام)، علیرضا میرزایی، 136ص، وزیری.
 4. حدیث سفینه از منظر اهل سنت، غلامرضا رضایی، 288ص، رقعی.
 5. حج و ولايت، حج و وحدت: مجموعه مقالات فصلنامه میقات حج، گروه کلام و معارف، 136ص، وزیری.
 6. عیار حقیقت: ترجمه گزیده میزان الحق شبهات و ردود، نوشته جعفر مرتضی عاملی، ترجمه محمدعلی محسن‌زاده، 812ص، وزیری.

سال 1397
 1. فلسفه امامت و تحلیلی از سیره سیاسی امامان معصوم (ع)، حسن ترکاشوند، 143ص، رقعی.
 2. پاسخ به شبهات غیبت امام دوازدهم (عج)، جواد جعفری، 320ص، وزیری.
 3. پاسخ به شبهات وهابیت، رحمت الله ضیائی، 168ص، رقعی.
 4. فضائل و مقامات امام مهدي (عج): با رويكرد پاسخ به شبهات وهابيت، غلامرضا رضایی، 248ص، وزیری.
 5. كرامت اولياي الهي از ديدگاه شيعه و وهابيت، مهدی نکویی سامانی، 176ص، رقعی.
 6. موسوعه رد شبهات (۱۴)؛ شیعه (۵)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 247ص، رقعی.
 7. موسوعه رد شبهات (۱۲)؛ شیعه (۳)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 280ص، رقعی.
 8. موسوعه رد شبهات (۹)؛ اهلبیت(ع) (۲)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 184ص، رقعی.
 9. موسوعه رد شبهات (۱۰)؛ اهلبیت(ع) (۳)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 143ص، رقعی.
 10. موسوعه رد شبهات (۱۳)؛ شیعه (۴)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 152ص، رقعی.
 11. موسوعه رد شبهات (۱۱)؛ امام علی‌(ع) (۳)، رحمت الله ضیائی و دیگران، 167ص، رقعی.
 12. پيدايش و نقد آراي سلفيه و وهابيت: مجموعه مقالات کلامی فصلنامه میقات حج، 520ص، وزیری.
 13. تقابل سلفي‌گري با شيعه و اهل سنت، نوشته سیدمحمد کثیری، ترجمه علی زمانی، 2742ص، رقعی.

سال 1398

 1. دلايل ائمه بر امامت ائمه
 2. رابطه توحيد و امامت