جواد جعفری

جواد جعفری

جواد جعفري
سمت: عضو گروه کلام و معارف
تولد: ۱۳۵۰
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛‌سطح سه حوزه در رشته تخصصی مهدویت؛ سطح چهار حوزه در رشته فقه و اصول
موضوع پايان نامه
سطح سه: دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات
سطح چهار: پاسخ به شبهات احمد الکاتب در انحصار ائمه در دوازده امام
همکاری با مراکز ونهادها
- مدیر گروه قرآن و حدیث پژوهشکده مهدویت(1387تا 1389)
- معاون پژوهش پژوهشکده مهدویت قم (1387 تا 1382)
- دبیر علمی پیش نشست چهارمین همایش بین اللملی دکترین مهدویت (1387)
- مسئول کمیته علمی پنجمین تا هشتمین همایش بین المللی مهدویت (1388 تا 1391)
- عضو هیئت تحریریه فصل‌نامه علمی تخصصی پژوهش‌های مهدوی (1390)
- عضو هیئت مدیره (مدیر پژوهش) انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم (1390)
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- پاسخ به شبهات غیبت امام دوازدهم (عج)، قم، پژوهشکده حج و زیارت (نشر مشعر)، 1397
- شرح وصال، قم، انتشارات خلق، 1396.
- حدیث حضور: دلیل‌های نقلی وجود امام دوازدهم، قم، موسسه آینده روشن، 1394
- امام مهدی در احادیث شیعه و سنی، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعدود، 1393.
- اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت، قم، پژوهشکده حج و زیارت (نشر مشعر)، 1393.
- بانوان رجعت کننده، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، 1392.
- ‎دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات، قم، پژوهشکده مهدویت، 1389.
- مهدویت،‌ پرسشها و پاسخها،‌ با همکاری دیگران، قم، موسسه آینده روشن، 1385.
- تقریر شرح آیت الله محمداسماعیل صائنی بر رسال الولایه علامه سسیدمحمدحسین طباطبائی، قم، مؤلف.
ب: مقاله
- «سرداب مقدس سامرا و آداب زیارت آن»، فرهنگ زیارت، شماره 24-25، پاییز و زمستان 1394.
- «پاسخ به شبه‌های احمد الکاتب در موضوع احادیث دوازده امام (عج)»، مشرق موعود، شماره های 5، 7، 8، 9، بهار 1387 تا ‌بهار 1388.
- «دیدار با امام عصر (عج) و توقیع علی بن محمد سمری»، مشرق موعود، شماره 17، بهار 1390.
- «امام، تعیین الهی، انتخاب مردم در حدیث رضوی»، مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی( زنجان، آبان 1387)
- «مفهوم، علل و آثار غیبت امام مهدی (عج)»، مجموعه مقالات همایش مهدویت از نگاه ادیان و مذاهب ( بهمن 1391)
- «جایگاه ملاقات در مهدویت»، مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت 1389.
- «ویژگی‌های منجی در کلام رضوی»،‌ مجموعه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی (زنجان ، مهر 1388)
- «دولت محبّت (ویژگی‌های دولت زمینه ساز)»،‌ارائه شده به پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت 1387
- «علامات الظهور بین النص و اشکالیات التطبیق»، ارائه شده به زبان عربی در نشست علمی با عنوان المهدویه بین المشروع الحضاری و اشکالیات التطبیق( لبنان، آبان 1391)
- «جمال یار (اوصاف ظاهری امام عصر(عج)»،انتظار، شماره 5، پاییز 1381.
- «شرح حال و ویژگی‌های زنان رجعت کننده»، مشرق موعود، شماره 2، تابستان 1386.
- «احتیاط در دین (نقد مستند ظهور بسیار نزدیک است)»، پژوهش‌های مهدوی، شماره1 ، تابستان 1390.
- «غیبت امام مهدی(عج) »،پژوهش‌های مهدوی، شماره 2 پاییز 1390.
- «دور مسألة الانتظار فی تشکیل النظام السیاسی للجمهوریة الاسلامیة»، الموعود، مجله تخصصیة تعني بالمهدویة، العدد السابع، شعبان المعظم 1433 ﻫ . ق.
سوابق آموزشي
- تدریس در پژوهشکده مهدویت (1384 تا 1385)
- مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم (1383 تا 1391)
- تدریس در دوره های تربیت مربی مهدویت
- استاد راهنما و مشاور پایان نامه های حوزوی و برخی مراکز همچون دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه معارف اسلامی، جامعة المصطفی، دانشگاه باقرالعلوم.